12.11.12

Important


ANUNŢ
pentru toți cei interesați de psihologie


Dna Victoria MAXIMCIUC va susține vineri, 23 noiembrie 2012, în Consiliul Științific Specializat DH 33-19.00.07-*4 teza de doctor în psihologie

MODELE PSIHOPEDAGOGICE DE DEZVOLTARE
A SFEREI EMOŢIONAL-VOLITIVE
LA COPIII CU REŢINERE ÎN DEZVOLTAREA PSIHICĂ.

Conducător științific: prof. univ., dr. hab. psihol. Nicolae BUCUN.

Susținerea tezei va avea loc la ora 15.00 în  sala senatului Universității Pedagogice de Stat «Ion Creangă»: str. Ion Creangă, 1, bloc 2.

Din Consiliul de doctorat fac parte:
Prof. univ., dr. hab. psihol. Igor Racu (președinte)
Conf. univ., dr. psihol. Ion Negură (secretar științific)
Prof. univ., dr. hab. psihol. Iurii Maximenco
Conf. univ., dr. psihol. Valentina Olărescu
Conf. univ., dr. psihol. Domnica Gânu

În calitate de referenți oficiali vor evolua:
Prof. cerc., dr. hab. psihol. Tatiana Viscovatova (Universitatea din Odesa)
Conf. univ., dr. psihol. Virginia Rusnac (IȘE)

Veți putea face cunoștință cu teza și autoreferatul dnei Victoria Maximciuc la Biblioteca Națională, Biblioteca științifică a UPS sau accesând site-ul: http://www.cnaa.md.
         
Vă invităm cordial.

          Secretarul științific al CŞS, 
          conf.univ., dr. psihol.                                                              Ion Negură