12.11.12

Important


ANUNŢ
pentru toți cei interesați de psihologie


Dna Diana ȘTEFANEȚ va susține vineri, 23 noiembrie 2012, în Consiliul Științific Specializat DH 33-19.00.07-17 teza de doctor în psihologie

IMPACTUL INTERVENȚIEI PSIHOLOGICE
ÎN DEPĂȘIREA DIFICULTĂȚILOR DE RELAȚIONARE INTERPERSONALĂ LA PREADOLESCENȚI  

Conducător științific: prof. univ., dr. hab. psihol. Petru JELESCU.

Susținerea tezei va avea loc la ora 12.00 în  sala senatului Universității Pedagogice de Stat «Ion Creangă»: str. Ion Creangă, 1, bloc 2.

Din Consiliul de doctorat fac parte:
Prof. univ., dr. hab. psihol. Igor Racu (președinte)
Conf. univ., dr. psihol. Ion Negură (secretar științific)
Prof. univ., dr. hab. psihol. Nicolae Bucun
Conf. univ., dr. psihol. Carolina Perjan
Conf. univ., dr. psihol. Elena Losîi

În calitate de referenți oficiali vor evolua:
Prof. cerc., dr. hab. psihol. Aglaida Bolboceanu (IŞE)
Conf. univ., dr. psihol. Valentina Prițcan (USB)

Veți putea face cunoștință cu teza și autoreferatul dnei Diana Ștefaneț la Biblioteca Națională, Biblioteca științifică a UPS sau accesând site-ul: http://www.cnaa.md.
         
Vă invităm cordial.

          Secretarul științific al CŞS, 
          conf.univ., dr. psihol.                                                              Ion Negură